1. Договаряне

 • Имате възможността да направите запитване за транспорт и да получите оферта от нас по най-удобния за Вас начин – телефон, имейл, скайп или факс
 • Офертата, която ще направим, зависи от конкретния случай – освен експресен транспорт, можем също да Ви предложим по-евтина, не-експресна услуга, в случай че експресната не е необходима
 • Някои от нашите клиенти са избрали да ни поверят цялостния си логистичен отдел. Ако се спрете на подобно решение, единственото, което трябва да ни предоставяте, е информация за Вашите предстоящи транспортни нужди – ние ще се погрижим сами да организираме транспортните потоци по най-ефективния възможен начин. 

2. Товарене

 • Стоката Ви се подрежда в камионите ни, по начин който гарантира нейната доставка в отлично състояние, тъй като
  • Шофьорите ни са обучени да се грижат за стоката Ви с най-голямо внимание
  • Използваме висококачествено оборудване за подредба на дрехи
 • В зависимост от нуждите Ви сме готови да Ви предоставим и претоварване, както и временно складиране на Вашата стока

3. Превоз

 • Стоката Ви е доставена на посочения адрес в гарантирания от нас срок – като доказателство за нашата надеждност, ние се задължаваме да Ви компенсираме за закъснение по наша вина в размер на:
  • 5% отстъпка от договорената цена за закъснение от под 6 часа
  • 10% отстъпка от договорената цена за закъснение от над 6 часа
 • Можете да следите точното местоположение на стоката Ви денонощно по телефон, имейл или скайп

4. Доставка

 • Получавате стоката си на точното място, където Ви трябва -> камионите ни, които са правени по поръчка, ни позволяват да доставим Вашата стока дори в центъра на гъстонаселени квартали с тесни улици, като 6-ти район на Париж или Лондонския Сохо
 • Нашите шофьори ще Ви съдействат при разтоварването на стоката Ви, за да може това да стане по най-бързия начин
 • След като получите стоката си, Ви каним да ни споделите мнението си за цялостния процес – това ни позволява да подобряваме постоянно нашата услуга
 • Документите от разтоварването на стоките/товарителниците СМР и други съпровождащи товара, се архивират и съхраняват във фирмата без давностен срок. Нашите клиенти могат да разчитат по всяко време за издирване и представяне пред данъчни, застрахователни и други органи на оригиналните документи, удостоверяващи извършването на даден транспорт.

Забележка: нашата услуга „експресна логистика“ за момента покрива само държавите от Европейския съюз и западните Балкани (Сърбия, Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина).